Over ons

Achter de buurtvereniging schuilt een bevlogen bestuur, activiteitencommissie en niet te vergeten webmasters. Nagtegael
Samen zorgen zij voor leuke activiteiten in en rond de buurt voor alle leeftijden. Zo vinden er jaarlijks leuke seizoensgebonden activiteiten plaats en wordt er aandacht besteed aan buurtpreventie in samenwerking met een wijkagent. Wij vinden het leuk om met elkaar in contact te komen en dat iedere bewoner welkom is bij elkaar en bij de buurt.

Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact met een van ons op!

De buurtvereniging ‘de Nagtegael’ wordt o.a. gevormd door:

Bestuur Activiteitencommissie
Voorzitter vacant Geralda Kramer
Mark Ruiter (secretaris) Lotte Oude Essink
Carl Damen (penningmeester) Mirjam Ribberink
Jannie Oomkes Almar Gritter
Marga Smid (ledenadministratie) Coen Hartman
Petra Lankenau Frits Noorman
Gerhard Stegehuis
E-mail: bestuur@nagtegael.net E-mail: activiteiten@nagtegael.net
Correspondentieadres Ledenadministratie
Zilverschoonlaan 35 Zeepkruidlaan 2
9413 AV  Beilen 9413 BE  Beilen

Redactie buurtkrant 
Redactieleden: vacant
E: redactie@nagtegael.net

Webmasters
Redactie website: Pieter van Boven
E: redactie@nagtegael.net

Technische webmaster: Pieter van Boven (www.poiterdesign.eu)
E: webmaster@nagtegael.net