Buurtvergadering

Hier leest u agenda en verslagen van de buurtvereniging vergaderingen.

Notulen ALV (Algemene ledenvergadering) 2019 Buurtvereniging de Nagtegael – 11 februari 2019

11111